Usluga termovizijskog snimanja

Glavni cilj termovizije kao inspekcijske metode je sprječavanje neplaniranih zastoja.

 • Pregledi se provode pod normalnim radnim uvjetima, bez ometanja proizvodnih procesa (koristi se beskontaktno mjerenje)
 • Neispravna oprema otkriva se u ranom stadiju i stoga se kvarovi saniraju prije ozbiljnog ispada iz pogona
 • Rano otkrivanje kvarova omogućuje unapređivanje održavanja, raspored popravka i predviđanje vrste rezervnih dijelova
 • Moguće je obuhvatiti više mjernih točaka jednom kamerom i time smanjiti mogućnost pogreške
 • Smanjivanje troškova održavanja
 • Smanjivanje gubitka energije
 • Preventiva kod zaštite od požara i zaštita okoliša
 • fjrj

Nudimo vam usluge termovizijske inspekcije, koje izvodimo najmodernijom i vrlo pokretnom opremom. Termovizijska inspekcija uključuje: snimanje, analiza snimke, dokumentiranje i izrada izvještaja. Također, po otkrivanju većeg kvara uključena je i hitna izrada privremenog izvještaja u pisanom obliku. Naša je oprema bila podvrgnuta najrazličitijim i ujedno najzahtjevnijim radnim uvjetima, pri čemu se i pri ekstremnim elektromagnetnim zračenjem pokazala pouzdanim i točnim pokazateljem radnih uvjeta ispitivanih objekata.

Termovizija je dio prediktivnog održavanja. Ispitivanjem bi dobili potpuni uvid u stanje elektro instalacija, dinamiku uklanjanja grešaka i smanjenje broja kvarova i ispada. Za kvalitetan pregled bi bilo poželjno da je oprema opterećena sa 40% (minimalno 10%). Trebali bi jednog iskusnog električara koji bi nas vodio kroz objekte i otvarao razvodne ormare.

Ispitivanje obuhvaća  

NN razvod 

Spojevi sabirnice ili kablova na sklopku, osigurače, SMT, stopice kablova, unutarnji kontakti sklopki, dosjedi osigurača, kabelske glave.

Kompenzacija

Spojevi kablova na sklopnike i postolja osigurača, unutarnji kontakti sklopnika, dosjedi osigurača, zagrijavanje osigurača, pregoreni osigurači, kontakti bimetala, stopice kablova, spojevi sa baterijama, baterije.

Razvodni ormari

Redne stezaljke, spojevi na uređaje, grebenaste sklopke, stopice kablova, bimetali, sklopnici, sklopke, razne izvedbe postolja osigurača, releji, SMT, inverteri, zagrijavanje kablova, nedovoljna ventilacija. Šinski razvodni ormari (zagrijavanje kućišta i kablova).

 

MEHANIKA

Elektro-motori (pumpe)

 • Zagrijavanje kućišta motora, ležajevi elektromotora, razvodna kutija motora,
 • Spojke, reduktori, ventilatori, remenice,
 • Termo izolacija kotlova, cijevi
 • Puknuća cijevi
 • Zagrijavanja u procesu ( temperaturne raspodjele) 

Izvještaj sačinjava: 

 • Popis pregledane opreme
 • Sažet popis svih kvarova i preporuke
 • Pojedinačni izvještaj za svaki kvar, sumnju ili referentni primjerak 

Pojedinačni izvještaj sadrži:

 • Termovizijsku i realnu sliku
 • Lokaciju kvara, opis kvara
 • Nominalna i trenutna struja uređaja
 • Temperaturna razlika u odnosu na referentnu temperaturu pri trenutnom opterećenju i pri nominalnom opterećenju i na temelju toga preporuku o hitnoći
 • Mjesto za bilješke o izvršenoj sanaciji